Tag: อึ่งอ่างเผือก

น้องมาให้โชค 2 งวดซ้อน “อึ่งอ่างเผือก” เจ้าของเผยตั้งแต่ได้น้องมาชีวิตก็ดีขึ้น

ที่บ้านของ นายประวิทย์ สามงามแก้ว มีอาชีพเลี้ยงหนูพุกขาย อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 541 หมู่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เจ้าของอึ่งอ่างเผือก