ลอตเตอรี่ ห่วงหวยออนไลน์ แย่งตลาด

จากแหล่งข่าวที่ว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรรี่รูปแบบใหม่ เพื่อเสนอ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานคณะทำงานพิจารณา ก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 24 ก.ค.นี้ ซึ่งหากบอร์ดฯสลากฯ ได้ข้อสรุปจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ขายสลากฯ มูลนิธิและองค์กรการกุศล โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย และสำนักงานสลากฯจะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียก่อน แต่เมื่อสอบถามความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายลอตเตอรี่ พบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลอตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่จะออกมาในรูปแบบออนไลน์

Read More