ราคาหุ้นที่เห็นขึ้นลง ผลหวยหุ้น

ราคาหุ้นที่ขึ้นลง หวยหุ้น

ผลหวยหุ้นไทย หวยหุ้นต่างประเทศ นักการออกรางวัลจากราคาหุ้น และราคาหุ้น ที่เห็นขึ้นลงมาจากไหน วันนี้เราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของราคาหุ้นกัน

หุ้น (Stock) คือ อะไร

หุ้น (Stock) เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น “เจ้าของ” ซึ่งจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของ กิจการ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อกิจการมีกำไร และหากกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี ราคาหุ้นเติบโต ก็จะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างราคาได้ด้วย

โดยทั่วไปทุกกิจการย่อมมีมูลค่าที่แท้จริงด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด มูลค่าที่แท้จริง ของกิจการก็คือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเผชิญ ซึ่งสะท้อนมาจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ภาพของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ไปจนถึงผลการ ดำเนินงาน ของบริษัท และเมื่อหุ้นถูกนำไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะเข้าสู่กลไกตลาด มีแรงซื้อและแรงขายที่เกิดจากการ คาดการณ์ ของผู้ลงทุนแต่ละคน ทำให้ราคาหุ้นที่เห็นในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง ราคาหุ้นในตลาดอาจต่ำกว่า สูงกว่า หรือเท่ากับ มูลค่าที่แท้จริงก็ได้

ปัจจัยราคาหุ้น
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาหุ้น และปัจจัยที่ทำให้ราคาตลาดหุ้นขึ้นลง

Related Posts